Pozostajemy przy czerniach i bielach. Refleksyjny pop o nazwie hołdującej Mistrzowi.