Goma to miejscowość w Kongijskiej Prowincji Kiwu będącej częścią konfliktu zbrojnego trawjącego od 2004 roku. W tym czasie w walkach a także z głodu i chorób zginęło 5,5 mln osób. W marcu 2013 już po podpisanych porozumieniach pokojowych doszło do otatnich krwawych walk właśnie pod Gomą. Wszyscy chcemy mocno wierzyć, że to już ostatni konflikt w tym regionie świata. Młodzi mieszkańcy Gomy wracają do normalnego życia, czego efektem jest CHO CHO CHO zrealizowane podczas Festiwalu Tańca Yole!Africa’s SKIFF. Niech ten Manifest młodego pokolenia rozbrzmiewa na całym świecie!

Realizacją zajęła się organizacja BeatMakingLab