Summer Camp – Ghost Train (viral) from Paddy Power on Vimeo.

Blogaska też mają. Tu.

Dla szczególnie zainteresowanych – footage pochodzi z tego filmu.