The Flaming Lips. Jak zwykle dziwni, jak zwykle pociągający.